Blog, News & Update.

บทความที่น่าสนใจ

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

read more
11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

read more
สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

read more
9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

read more
ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

read more
5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

read more
10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

read more
10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

read more
8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

read more
6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

read more
5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ สารบัญ5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ1. ฝึกสุนัขให้สุนัขนั่งเริ่มการฝึกโดยสอนสุนัขให้รู้จักนั่งตามคำสั่งกล่าวชมเมื่อสุนัขนั่งลงเปลี่ยนรางวัลเป็นสัญญาณมือทำซ้ำจนกระทั่งสุนัขตอบสนองต่อคำสั่งทุกครั้ง2. สอนสุนัขให้คอยสอนสุนัขให้ "คอย"เริ่มฝึกสุนัขในท่า...

read more
สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง สารบัญสุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว สุนัขสายพันธุ์ไทย สำหรับคำว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ อยู่คู่สำหรับใคร หลายคน ซึ่งเป็นความชอบ ในส่วนตัว ของแต่ล่ะคน ดังนั้น ความชอบของสุนัขนั้น มันมีจุดที่เรียกได้ว่า...

read more

สิวแมว รักษายังไงให้หาย

สิวแมว รักษายังไงให้หาย สารบัญสิวแมว รักษายังไงให้หายเมื่อแมวเป็นสิว  สัญญาณบอกว่าแมวเป็นสิว1. มองหาจุดดำเล็กๆ2. อะไรทำให้แมวเป็นสิวได้บ้าง3. ระวังอย่าให้สิวแมวติดเชื้อ4. สังเกตว่าคางแมวจับแล้วหนาๆ หยาบๆ หรือเปล่า.ตรวจให้แน่...

read more
วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข

วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข

วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข สารบัญวิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัขวิธีเลือกไดร์เป่าขนสำหรับสัตว์เลี้ยง1. ความเร็วของไดร์เป่าขน2. ความร้อนของไดร์เป่าขน3. ใช้งานง่าย4. อุปกรณ์เสริมไดร์เป่าผมของคน VS ไดร์เป่าขนสัตว์เลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร...

read more

ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ

ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ สารบัญประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อประวัติสายพันธุ์ลักษณะนิสัย สุนัขเก็บเหยื่อ หรือ รีทรีฟเวอร์ (อังกฤษ: Retriever) เป็นประเภทของสุนัข (Dog type) ที่เรียกว่าสุนัขล่าเหยื่อที่มีหน้าที่ไปเก็บเหยื่อที่นักล่าสัตว์ล่าได้...

read more
สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด

สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด

สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด สารบัญสาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือดปัญหาฉี่เป็นเลือดหรือฉี่ปนเลือด  (Hematuria)อาการสำคัญที่เจ้าของต้องสังเกตสาเหตุเป็นอะไรได้บ้าง1. มีสาเหตุจากทางเดินปัสสาวะส่วนบนไตติดเชื้อนิ่วในไตปัญหาจากไตมะเร็งในไต2....

read more
สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง

สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง

สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง สารบัญสุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่างทำไมสุนัขไม่ควรรับประทานอาหารเหล่านี้1. ช็อกโกแลต 2. องุ่นและลูกเกด 3. หัวหอมและกระเทียม 4. นมวัว เนย เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกชนิด 5. เบคอนและไส้กรอก 6. ตับย่างและเครื่องในย่าง 7....

read more
ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้ สารบัญยาถ่ายพยาธิสุนัข...

read more
สุนัขไอแห้งวิธีรักษา

สุนัขไอแห้งวิธีรักษา

สุนัขไอแห้งวิธีรักษา สารบัญสุนัขไอแห้งวิธีรักษาการไอเหมือนมีอะไรติดคอสาเหตุที่ทำให้สุนัขไอแบบมีเสมหะโรคหลอดลมฝอยอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)การวินิจฉัย การรักษา การรักษาทางยา โรคหลอดลมตีบ (tracheal...

read more
ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว

ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว

ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว สารบัญทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าวทรายแมวเต้าหู้ คืออะไร ?ทรายแมวแบบเต้าหู้ มีคุณสมบัติอย่างไรวิธีการเลือกทรายแมวเต้าหู้1. กลิ่นของทรายแมว2. เช็กให้ดีว่าสามารถทิ้งลงชักโครกได้หรือไม่ ?3. คุณสมบัติในการดูดซับ4....

read more

10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมว

10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมว สารบัญ10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมวหนวดแมวไม่ได้มีไว้แค่ทำให้แมวดูน่ารัก แต่ยังมีประโยชน์ต่อแมวอีกหลายประการ ตั้งแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดระยะ ไปจนช่วยเรื่องการมองระยะใกล้ หนวดเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งโดยแท้ทำไมแมวถึงมีหนวด1....

read more
เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ

เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ

เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ สารบัญเลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆอายุเฉลี่ยของแมวเลี้ยงแมวอย่างไรให้อายุยืน1. เลือกอาหารการกิน2. ดูแลรูปร่าง3. ทำหมัน4. ทำวัคซีน5. ป้องกันปรสิตอายุของแมวเมื่อนับเป็นปีแบบมนุษย์สัญญาณของความสูงวัยในแมวของคุณอาการของโรคในแมวสูงวัย...

read more
The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่

The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่

The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่ สารบัญThe jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่รูปลักษณ์อุปนิสัยถิ่นที่อยู่อาศัยชีววิทยาภัยที่คุกคามสถานภาพสถานภาพการคุ้มครองประเทศที่ห้ามล่าไม่คุ้มครองนอกพื้นที่อนุรักษ์ มีรูปร่างคล้ายแมวบ้าน...

read more
10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้

10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้

10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้ สารบัญ10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้สายพันธุ์แมวคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้เลี้ยงแมวอย่างไร?ลักษณะพันธุ์แบบใดที่ควรใช้พิจารณาก่อนการรับเลี้ยง?10 สายพันธุ์แมว1. เอ็กโซติกขนสั้น (Exotic Shorthair)2. หางกุดญี่ปุ่น (Japanese...

read more
10 สายพันธุ์ สุนัขล่าเนื้อ ที่ควรรู้จัก

10 สายพันธุ์ สุนัขล่าเนื้อ ที่ควรรู้จัก

10 สายพันธุ์ สุนัขล่าเนื้อ ที่ควรรู้จัก สารบัญ10 สายพันธุ์ สุนัขล่าเนื้อ ที่ควรรู้จักต้นกำเนิดและประวัติสุนัขล่าเนื้อมีสามประเภท โดยมีหลายสายพันธุ์ในแต่ละประเภท ดังนี้10 สายพันธุ์ สุนัขล่าเนื้อ1. บีเกิล (Beagle)2. บาเซนจี (Basenji)3. บลัดฮาวด์ (Bloodhound)4. แด็กซันด์...

read more
5 อย่างที่ไม่ควรทำกับพันธุ์สุนัขไทย

5 อย่างที่ไม่ควรทำกับพันธุ์สุนัขไทย

5 อย่างที่ไม่ควรทำกับพันธุ์สุนัขไทย สารบัญ5 อย่างที่ไม่ควรทำกับพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์สุนัขในไทยที่นิยมมีอะไรบ้าง1.พันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว5 สิ่งที่ไม่ควรทำกับพันธุ์สุนัขไทย1. ห้ามฝึกสุนัขสายพันธุ์ไทยด้วยการตี หรือ ใช้อุปกรณ์การฝึกที่รุนแรง2....

read more
ชื่อสุนัขมงคลตัวผู้ เชิญมูเตลูมาแลตะ

ชื่อสุนัขมงคลตัวผู้ เชิญมูเตลูมาแลตะ

ชื่อสุนัขมงคลตัวผู้ เชิญมูเตลูมาแลตะ ชื่อสุนัขมงคลตัวผู้ เชิญมูเตลูมาแลตะชื่อสุนัขมงคลตัวผู้ วิธีตั้งชื่อเพื่อความมงคลเสริมโชคลาภชื่อเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภชื่อเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ แบบฝรั่ง แน่นอนว่าหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาก็คือ...

read more
7 วิธีตัดเล็บสุนัข สามารถทำตามได้ง่ายๆ

7 วิธีตัดเล็บสุนัข สามารถทำตามได้ง่ายๆ

7 วิธีตัดเล็บสุนัข สามารถทำตามได้ง่ายๆ สารบัญ7 วิธีตัดเล็บสุนัข สามารถทำตามได้ง่ายๆตัดเล็บให้สุนัข1. ใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ2. หาตำแหน่งเนื้อใต้เล็บของสุนัข3. จับสุนัขไว้ให้ดี4. เริ่มจากขาหลังก่อน5. ห้ามเลือดทันทีเมื่อตัดเข้าเนื้อ6. ชมสุนัขบ่อยๆ7....

read more
ฮีทสโตรกในสุนัข ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ฮีทสโตรกในสุนัข ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ฮีทสโตรกในสุนัข ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม สารบัญฮีทสโตรกในสุนัข ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามฮีทสโตรกในสุนัข โรคลมแดด (Heat Stroke)...

read more
สุนัข กับตำนาน 12,000 ปี

สุนัข กับตำนาน 12,000 ปี

สุนัข กับตำนาน 12,000 ปี สารบัญสุนัข กับตำนาน 12,000 ปีสุนัข แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้พันธุ์สุนัขทองการบูชาสุนัขเป็นเทพเจ้ายุคอียิปต์โบราณสำหรับในประเทศไทย สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสุนัขป่าโดยมนุษย์แถบขั้วโลกเหนือนำมาเลี้ยงเมื่อ 12,000 ปีมาแล้ว...

read more
10 สาย พันธุ์สุนัข ที่นำไปเลี้ยงแล้วจะมีแต่รอยยิ้ม

10 สาย พันธุ์สุนัข ที่นำไปเลี้ยงแล้วจะมีแต่รอยยิ้ม

10 สาย พันธุ์สุนัข ที่นำไปเลี้ยงแล้วจะมีแต่รอยยิ้ม สารบัญ10 สาย พันธุ์สุนัข ที่นำไปเลี้ยงแล้วจะมีแต่รอยยิ้ม10 สายพันธุ์เจ้าตูบ1. ชิวาวา (CHIHUAHUA)2. ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian)3. สุนัขชิบะ (Shiba)4. สุนัขบิชอง ฟริเซ่ (Bichon Frisé)5. สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด (German...

read more
ไอเทมที่ช่วยเจ้าหมาได้ในหน้าฝน

ไอเทมที่ช่วยเจ้าหมาได้ในหน้าฝน

ไอเทมที่ช่วยเจ้าหมาได้ในหน้าฝนเสื้อกันฝนเป็นตัวช่วยที่ไม่เพียงแต่ทำให้น้องหมาตัวแห้งเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเค้ารู้สึกสบายมากขึ้นเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้าน รองเท้ากันฝนสำหรับน้องหมา มักทำจากยางที่มีความยืดหยุ่น มีปุ่มสัมผัสกันลื่น...

read more
การปฐมพยาบาลให้น้องหมาเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลให้น้องหมาเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลให้น้องหมาเบื้องต้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะระมัดระวังเพียงใด แต่เหตุฉุกเฉินก็สามารถเกิดขึ้นกับน้องหมาของเราได้เสมอ ดังนั้นคงจะดีถ้าเรารู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับน้องหมาที่เรารัก ซึ่งการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเจ็บปวด...

read more
สัตว์เลี้ยงรับสารพิษจาก 6 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนี้ได้

สัตว์เลี้ยงรับสารพิษจาก 6 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนี้ได้

สัตว์เลี้ยงรับสารพิษจาก 6 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนี้ได้น้ำยาทำความสะอาดส่วนมากจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน หากสัมผัส หรือกลืนกินจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้ในระยะยาว การใช้ผลิตภัณฑ์จึงต้องสวมใส่รองเท้า สวมถุงมือ ใส่หน้ากาก ขณะทำความสะอาด...

read more
เมื่อแมวคุณตั้งท้องต้องให้อาหารอย่างไร

เมื่อแมวคุณตั้งท้องต้องให้อาหารอย่างไร

เมื่อแมวคุณตั้งท้องต้องให้อาหารอย่างไรเมื่อสัตว์เลี้ยงตั้งท้อง ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงย่อมดีใจปนวิตกกังวลว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สุขภาพและร่างกายของแม่แมวพร้อมรับสมาชิกตัวใหม่...

read more
ประเภทของอาหารแมว มีกี่แบบ

ประเภทของอาหารแมว มีกี่แบบ

ประเภทของอาหารแมว มีกี่แบบทางเลือกอาหารแมว มีหลากหลายแบบให้เจ้าของได้เลือกให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอาหารเม็ดและอาหารเปียกสำเร็จรูปที่จำหน่ายในท้องตลาดทุกวันนี้ บางรายคุ้นเคยกับข้าวคลุกเองแบบดั้งเดิม...

read more
แมวหลังทำหมันมีพฤติกรรมอย่างไร

แมวหลังทำหมันมีพฤติกรรมอย่างไร

แมวหลังทำหมันมีพฤติกรรมอย่างไรการทำหมันแมว ไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมีย ก็ยังถือเป็นการผ่าตัดเล็กอยู่ดี ถ้าน้องเหมียวสุดที่รักของคุณเพิ่งผ่านการผ่าตัดทำหมันมา (ทำหมันแมวตัวเมียเรียก spayed ตัวผู้เรียก neutered)...

read more
ทำความสะอาดหูน้องแมว ให้สะอาดใสแจ๋ว

ทำความสะอาดหูน้องแมว ให้สะอาดใสแจ๋ว

ทำความสะอาดหูน้องแมว ให้สะอาดใสแจ๋วแมวส่วนใหญ่รักษาความสะอาดในหูของตัวเองได้ดีมาก พวกมันพิถีพิถันเรื่องความสะอาดซะจนจะทำความสะอาดบริเวณข้างในและข้างหลังช่องหูภายในด้วย อย่างไรก็ตาม บางครั้งแมวก็ต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำความสะอาดหู และคุณก็ควรตรวจหูแมวบ่อยๆ...

read more
สิ่งสำคัญในการดูแลลูกแมวกำพร้า

สิ่งสำคัญในการดูแลลูกแมวกำพร้า

สิ่งสำคัญในการดูแลลูกแมวกำพร้าการดูแลลูกแมวเกิดใหม่ที่กำพร้าอาจจะทำให้คุณรู้สึกสุขใจอยู่บ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายในขณะเดียวกัน มนุษย์นั้นไม่ใช่ผู้ที่จะมาแทนที่แม่แมวได้ดีเลย และการดูแลป้อนนมลูกแมวนั้นเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลา...

read more
จัดการปัญหาแมวปากเหม็นได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้

จัดการปัญหาแมวปากเหม็นได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้

จัดการปัญหาแมวปากเหม็นได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ปัญหาเรื่องกลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับคนเราได้เท่านั้น รู้หรือเปล่าปัญหากลิ่นปากก็เกิดได้กับน้องแมวของเราได้เหมือนกัน ที่สำคัญปัญหานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่น้องแมวเป็นกันมาก...

read more
โรคร้ายที่อาจเกิดกับลูกแมวของคุณ

โรคร้ายที่อาจเกิดกับลูกแมวของคุณ

โรคร้ายที่อาจเกิดกับลูกแมวของคุณแมวเป็นสัตว์น่ารัก มีเสน่ห์ ฉลาด และใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย จึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับการเลี้ยงบนคอนโด ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ไม่แคบมาก ซึ่งที่อนันดาเป็นศูนย์รวมคอนโดสำหรับคนเมือง...

read more
สาเหตุขนร่วงของสุนัขที่คุณควรทราบ

สาเหตุขนร่วงของสุนัขที่คุณควรทราบ

สาเหตุขนร่วงของสุนัขที่คุณควรทราบขนร่วงจากการติดเชื้อที่ผิวหนัง สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก การดูแลความสะอาดไม่เพียงพอ ความอับชื้น การป้องกันเห็บหมัดที่ไม่ต่อเนื่อง การติดเชื้อจากเพื่อนสุนัขตัวอื่น ขนร่วงจากการผัดขน ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติ ในน้องหมาและน้องแมวบางสายพันธุ์...

read more
เลือกแฟนให้สุนัขยังไงให้ปลอดภัย

เลือกแฟนให้สุนัขยังไงให้ปลอดภัย

เลือกแฟนให้สุนัขยังไงให้ปลอดภัยจะหาเพื่อนสี่ขา หรือน้องหมาตัวใหม่มาเป็นคู่ให้น้องหมาต้องไม่ลืมเช็กประวัติของสายพันธุ์ การฉีดวัคซีน และความผิดปกติต่าง ๆ เลือกน้องหมาที่มีสุขภาพจิตแจ่มใส ร่าเริง สามารถปรับตัวเข้ากับสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ...

read more
เรื่องที่ต้องเจอสำหรับคนเลี้ยงสุนัขมือใหม่

เรื่องที่ต้องเจอสำหรับคนเลี้ยงสุนัขมือใหม่

เรื่องที่ต้องเจอสำหรับคนเลี้ยงสุนัขมือใหม่ปัจจุบันหลายๆ คนหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัข สัตว์เลี้ยงคู่ใจประจำบ้านที่มักจะสร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่คนในครอบครัวอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ดี การเลี้ยงสุนัขในบ้านนั้น...

read more
สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา

สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา

สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมาสัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา ข้ออักเสบเป็นภาวะทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติของข้อต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนในข้อต่อเร็วกว่าที่ร่างกายจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้...

read more
วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง

วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง

วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้องวิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมผลิตน้ำนมในปริมาณมากให้กับลูก ๆ ต้องเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัย เงียบสงบสำหรับให้น้องหมาตกลูก เพื่อลดความหวาดระแวงและกังวลให้กับแม่สุนัข...

read more
ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง

ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง

ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไงลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง เชื่อว่า หลายคนเลยที่พอเข้าปีใหม่แล้วก็หาน้องหมาตัวใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว ส่วนมากนิยมเลือกน้องหมาวัยกำลังซนมาดูแล ซึ่งช่วงวัยนี้บอกเลยว่า เราต้องคอยดูแลพวกเค้าเป็นพิเศษ...

read more
น้องหมากินชีสได้ไหม

น้องหมากินชีสได้ไหม

น้องหมากินชีสได้ไหมน้องหมากินชีสได้ไหม สำหรับสุนัขแล้ว ก็มีอาหารสุนัขต้องห้ามเช่นกัน หลายคนคงตั้งคำถามว่าอาหารคนไม่ดีอย่างไรเรากินก็ไม่เห็นเป็นอะไร ให้กินแต่อาหารสุนัข สุนัขจะไม่เบื่อเหรอ มาหาคำตอยกันว่า ชีส อาหารที่หลายคนชื่นชอบเป็นอันตรายกับน้องหมาหรือไม่...

read more
น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข

น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข

น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัขน้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข น้ำยาทาเล็บกับมนุษย์เราเองยังเป็นอันตราย กับน้องหมาก็อันตรายเช่นกัน 3 สารเคมีหลักในน้ำยาทาเล็บอาจทำให้น้องหมาเจ็บป่วยในระยะยาว...

read more
แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้

แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้

แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้ การใช้ปากกาหรือเครื่องสำอางเขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปาก ให้น้องหมาอาจเป็นเรื่องที่ตลกสำหรับหลายคน แต่จริง ๆ...

read more
วิธีดูแลหมาแมวตาบอด

วิธีดูแลหมาแมวตาบอด

วิธีดูแลหมาแมวตาบอดวิธีดูแลหมาแมวตาบอด โดยปกติแล้วน้องหมาน้องแมวที่มีดวงตาบอดสนิท จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวจากเสียงและการสัมผัส ซึ่งน้องหมาน้องแมวที่เกิดมาตาบอดตั้งแต่แรกเกิดจะสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ง่ายกว่าน้องหมาน้องแมวที่ตาบอดในตอนโต...

read more
หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้

หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้

หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้ อุ้งเท้าของสุนัขโตมีความแข็งแรง และหนาพอที่จะเหยียบย่ำลงบนพื้นประเภทต่างๆ แต่กับลูกสุนัขนั้น อุ้งเท้าของพวกเค้ายังไม่แข็งแรงพอ และต้องได้รับการดูแลสาเหตุที่ทำให้อุ้งเท้าของน้องหมาแห้งแตก1....

read more
เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ

เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ

เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุเลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ น้องหมาชิสุมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร รวมไปถึงขนาดปาก และฟันที่เล็ก จึงต้องใส่ใจการกินเป็นพิเศษ คือไม่ควรกินข้าวโพด ถั่วเหลือง ธัญพืช อาหารที่ให้ควรเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ...

read more
สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์

สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์

สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ เปรียบเสมือนม้าแข่งแห่งโลกสุนัข เนื่องจากเป็นสุนัขที่วิ่งได้เร็วมาก มีลักษณะท่วงท่านุ่มนวลและสง่างาม สุนัขพันธุ์นี้มีกล้ามเนื้อและโครงสร้างแข็งแรง ขนสั้นเป็นเส้นขนที่ละเอียด มีทั้งสีดำ ขาว แดง...

read more
หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน

หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน

หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหนหมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน ถ้าเป็นคนเรา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ต้องการการออกกำลังกายกันทั้งนั้นเพราะว่า การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายได้ใช้งานส่วนต่าง ๆ สร้างความยืดหยุ่นและเสริมสร้างกล้ามเนื้เพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรง...

read more
8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ

8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ

8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำวิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ สุนัขที่มีสุขภาพดีมักจะสามารถดื่มน้ำได้ในปริมาณที่ดี แต่กับลูกสุนัขและสุนัขที่มีอายุมากนั้นจะต่างออกไป สุนัขของคุณควรจะได้รับน้ำอย่างเพียงพอหลังจากการเปลี่ยนชามน้ำและอาหารเพียงเล็กน้อย...

read more
10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง

10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง

10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวังโรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง ที่เจ้าของอาจจะต้องพบเจอ แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร อาการป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นอาการหรือโรคที่สามารถพบเจอได้เมื่อสุนัขอายุเยอะขึ้น เช่น อาการหายใจแรง หอบหืด หรือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ สุดท้ายก็จะส่งผลไปถึงเรื่อง...

read more
เทคนิคป้อนยาน้องหมา

เทคนิคป้อนยาน้องหมา

เทคนิคป้อนยาน้องหมาเทคนิคป้อนยาน้องหมา เวลาเจ็บป่วย น้องหมาบางตัวสามารถป้อนยาได้ง่ายมาก ๆ แต่บางตัวก็ต่อต้านการกินยาแบบสุดพลัง หลายคนก็เลยนำอาหารมาเป็นตัวล่อเวลาป้อนยา เชื่อว่าปัญหาการป้อนยาน้องหมานั้นเป็นหนึ่งสิ่งที่เจ้าของทุกคนต้องเคยเจออย่างแน่นอน...

read more
ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่

ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่

ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่ เรารู้กันดีว่า ค่าความสมดุลของ pH บนตัวมนุษย์ค่อนข้างที่จะเป็นกรดมากกว่าน้องหมา เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคนก็จะต้องมีความเป็นกรด แต่ผิวหนังของน้องหมามีกรดแมนเทิลและความสมดุลของ pH ที่ค่อนข้างเป็นด่าง...

read more
กระดูกอันตราย หมาแอบกินต้องแก้ด่วน

กระดูกอันตราย หมาแอบกินต้องแก้ด่วน

กระดูกอันตราย หมาแอบกินต้องแก้ด่วนกระดูกอันตราย หมาแอบกินต้องแก้ด่วน ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ในบ้านเรา หรือ แม้แต่ทางต่างประเทศเองก็ตาม มักจะมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่า หมาจะต้องแทะกระดูก ซึ่งหมอว่ามีมานานเป็นพันปีหรือล้านปีแล้ว...

read more
ป้องกันไม่ให้หมาป่วยในน่าหนาว

ป้องกันไม่ให้หมาป่วยในน่าหนาว

ป้องกันไม่ให้หมาป่วยในน่าหนาวป้องกันไม่ให้หมาป่วยในน่าหนาว ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมดูแลน้องหมาให้อบอุ่นแข็งแรงกันน้า จะได้ผ่านหน้าหนาวนี้ไปแบบสุขภาพดี เคล็ดลับดูแลน้องหมาไม่ให้ป่วยช่วงอากาศหนาวทำง่าย ๆ...

read more
9 วิธีแก้หมาเบื่ออาหาร

9 วิธีแก้หมาเบื่ออาหาร

9 วิธีแก้หมาเบื่ออาหารน้องหมากินยาก เบื่ออาหาร อาจเกิดจากปัญหาสุขภาพ ต้องลองสังเกตความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ถ้าอาหารขาดความน่ากิน จะทำให้น้องหมารู้สึกเบื่อ เมินอาหาร ต้องหาวิธีเพิ่มความน่ากินเพื่อให้เค้ากินอาหารได้มากขึ้นหมากินยาก...

read more
10 วิธีป้องกันน้องหมาเมารถ

10 วิธีป้องกันน้องหมาเมารถ

10 วิธีป้องกันน้องหมาเมารถ10 วิธีป้องกันน้องหมาเมารถ หยุดยาวทั้งที แน่นอนว่าหลายๆคนก็มีแพลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมล่ะคะ สำหรับคนทั่วๆไปคงจะไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจมากนัก แต่สำหรับคนเลี้ยงสุนัขนั้น ไม่ใช่เลย เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น...

read more
เลี้ยงหมาให้สุขภาพดีและประหยัดเงิน

เลี้ยงหมาให้สุขภาพดีและประหยัดเงิน

เลี้ยงหมาให้สุขภาพดีและประหยัดเงินเลี้ยงหมาให้สุขภาพดีและประหยัดเงิน เพราะภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ใช่น้อย ๆ หากไม่อยากเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย แต่ก็อยากให้สัตว์เลี้ยงอยู่อย่างมีความสุข มาดูวิธีประหยัดเงินสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ ทริคง่าย ๆ...

read more
5 วิธีทำให้หมาสุขภาพดี

5 วิธีทำให้หมาสุขภาพดี

5 วิธีทำให้หมาสุขภาพดี5 วิธีทำให้หมาสุขภาพดี การนับอายุของน้องหมานั้นต่างกับคน บางครั้งเราจึงลืมไปว่าน้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้เขามีอายุแท้จริงเท่าไหร่...

read more
อาหารที่ทำให้สุนัขเกิดอาการแพ้ได้

อาหารที่ทำให้สุนัขเกิดอาการแพ้ได้

อาหารที่ทำให้สุนัขเกิดอาการแพ้ได้อาหารบางชนิดที่เราเลือกมาให้น้องหมา อาจทำให้เค้ามีปัญหาสุขภาพ เกิดอาการผิดปกติ เป็นโรค "ภาวะภูมิแพ้อาหาร" ที่ทำให้น้องหมาเจ็บป่วยทรมานได้ อาหารบางชนิดก็เป็นอันตรายกับน้องหมา ทำให้เค้ามีอาการแพ้ได้...

read more
วิธีดูแลลูกแมวแรกเกิดให้แข็งแรง

วิธีดูแลลูกแมวแรกเกิดให้แข็งแรง

วิธีดูแลลูกแมวแรกเกิดให้แข็งแรงลองมาเลี้ยงลูกแมวกันไหม? ไม่ว่าจะถามเจ้าของแมวคนไหน ก็จะได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การมีลูกแมวในบ้านเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก แต่การเลี้ยงลูกแมวต้องมีความรับผิดชอบสูง...

read more
เลี้ยงแมวแบบระบบปิดเพราะ

เลี้ยงแมวแบบระบบปิดเพราะ

เลี้ยงแมวแบบระบบปิดเพราะเลี้ยงแมวแบบระบบปิดเพราะ การจำกัดอาณาเขตของเจ้าเหมียวในที่ ที่เจ้าของจัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่คอนโด...

read more
แมวมี 9 ชีวิตจริงหรือหลอก

แมวมี 9 ชีวิตจริงหรือหลอก

แมวมี 9 ชีวิตจริงหรือหลอกแมวมี 9 ชีวิตจริงหรือหลอก บางครั้งมันก็เป็นเพียงจินตนาการของคนรุ่นผ่านๆ มา เพราะบางคนไม่เห็นแมวตกจากต้นไม้ แล้วไม่ตายก็คิดว่ามันอาจจะตายไปแล้ว 1 ครั้งแต่สิ่งที่เหลืออยู่มันก็คือชีวิตที่มันได้รับมา และใช้ชีวิตส่วนที่เหลือต่อไป...

read more
พัฒนาการของลูกแมวน้อย

พัฒนาการของลูกแมวน้อย

พัฒนาการของลูกแมวน้อยพัฒนาการของลูกแมวน้อย ใครที่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกแมวตัวเล็กจะรู้เลยว่าการเลี้ยงลูกแมวตั้งแต่วัยนี้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าของแมวจะมีความสุขมากๆ เพราะนอกจากความน่ารักน่าเอ็นดูแล้ว การเลี้ยงลูกแมวยังถือเป็นหนึ่งในหน้าความทรงจำดีๆ ที่มีต่อลูกแมวตัวน้อย...

read more
ปัญหาสุขภาพตาของแมว

ปัญหาสุขภาพตาของแมว

ปัญหาสุขภาพตาของแมวปัญหาสุขภาพตาของแมว โรคตาในแมวนั้นมีอยู่หลากหลายโรคและหลากหลายอาการเลยทีเดียว สำหรับทาสแมวที่ไม่อยากให้น้องแมวที่บ้านต้องมีความเสี่ยงกับอาการป่วยเกี่ยวกับโรคตาในแมว จะต้องรู้จักกับอาการของโรคต่าง ๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน...

read more
เทคนิคดูแลแมวขนสั้นและขนยาว

เทคนิคดูแลแมวขนสั้นและขนยาว

เทคนิคดูแลแมวขนสั้นและขนยาวเทคนิคดูแลแมวขนสั้นและขนยาว ถ้าพูดถึงแมวขนสั้นยอดนิยม เพื่อนๆ ก็น่าจะคิดถึงน้องแมวพันธุ์แท้อย่างอเมริกันช็อตแฮร์ สก๊อตติสโฟลด์ หรือแม้แต่แมวไทยพันธุ์ผสมส่วนน้องแมวขนสวยยาวที่ดูนุ่มฟูใครๆ เห็นก็รักนั้นคงไม่พ้นน้องแมวเปอร์เซีย...

read more
ชีวิตประจำวันที่ดีต่อแมว

ชีวิตประจำวันที่ดีต่อแมว

ชีวิตประจำวันที่ดีต่อแมวชีวิตประจำวันที่ดีต่อแมว สัตว์เลี้ยงก็มีกิจวัตรประจำวันเหมือนกันนะ แต่เจ้างของจะต้องช่วยฝึกเพื่อให้มันเรียนรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นจะต้องทำอะไร หรือปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้สุขภาพของน้องสัตว์เลี้ยงแข็งแรง...

read more
เคล็ดลับให้แมวไม่เครียด

เคล็ดลับให้แมวไม่เครียด

เคล็ดลับให้แมวไม่เครียดเคล็ดลับให้แมวไม่เครียด ความเครียด ทำให้มีผลเสียกับร่างกาย แล้วแมวเครียดอะไรกัน ความเครียดของแมว เกิดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันขึ้น การเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าสัตว์อื่นๆ ที่ไม่เคยพบ รวมทั้งสถานการณ์ที่เป็นอันตราย...

read more
ของไหว้ที่สุนัขห้ามกินเด็ดขาด

ของไหว้ที่สุนัขห้ามกินเด็ดขาด

ของไหว้ที่สุนัขห้ามกินเด็ดขาดของไหว้ที่สุนัขห้ามกินเด็ดขาด อาหารบางชนิดที่เราเลือกมาให้ไหว้ในช่วงเทศกาล  บอกเลยว่า บางอย่างเป็นอันตรายต่อน้องหมา ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว ถ้าน้องหมาขอกินต้องระวัง ห้ามให้กินเด็ดขาดอาหารต้องห้ามที่ไม่ควรให้สุนัขกินทาสหมาอย่างเรา ๆ...

read more
แก้ปัญหาแมวขนร่วง

แก้ปัญหาแมวขนร่วง

แก้ปัญหาแมวขนร่วงแก้ปัญหาแมวขนร่วง เยอะเกินไป ปัญหาหนักใจของเจ้าทาสหลายๆ คน ที่อาจจะกำลังกังวลว่าเกิดอะไรกับเหมียวน้อยของคุณหรือเปล่า จะแก้ไขด้วยวิธีไหน วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ ปัญหา แมวขนร่วง เกิดจากอะไร? ...

read more
น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดอาการคันในสุนัข

น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดอาการคันในสุนัข

น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดอาการคันในสุนัขน้ำมันมะพร้าวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) ที่ได้มาจากการสกัดน้ำมันมะพร้าวด้วยกระบวนการธรรมชาติ ทำให้ปราศจากสารฟอกสี การกลั่น หรือการระงับกลิ่น ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่ใสสะอาด ไร้สี ไร้กลิ่น...

read more
ภาษากายของแมว

ภาษากายของแมว

ภาษากายของแมวภาษากายของแมว การแสดงออกของแมวนั้น สามารถนำมาสื่อความหมายได้มากมายหลายอย่างเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการที่มันชอบมาแทะเราบ่อยๆ ชอบตามเราไปทุกที ชอบเดินมานอนอยู่บนหลังของเรา ชอบมานั่งเล่นต้องกับเรา เป็นต้น...

read more
แค่ดูหางก็รู้ใจน้องแมวอารมณ์ไหน

แค่ดูหางก็รู้ใจน้องแมวอารมณ์ไหน

แค่ดูหางก็รู้ใจน้องแมวอารมณ์ไหนแค่ดูหางก็รู้ใจน้องแมวอารมณ์ไหน การสังเกต หางแมว จึงเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร สามารถบอกอารมณ์ของแมวได้ เพราะ แมวเป็นสัตว์ที่ไม่แสดงอารมณ์ ว่าน้องกำลังดุ กำลังโมโห หรือกำลังใจดี เรียกว่าเดาอารมณ์ได้ยากสุด ๆ...

read more
วิธีให้อาหารแมวที่เลี้ยงในบ้าน

วิธีให้อาหารแมวที่เลี้ยงในบ้าน

วิธีให้อาหารแมวที่เลี้ยงในบ้าน“แมว” เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะแมวมีความน่ารัก เลี้ยงง่าย ทำให้ในปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบระบบปิด หรือการเลี้ยงแมวภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งวิธีนี้จะมีความปลอดภัยต่อแมวมากกว่า...

read more
วิธีเลือกขนมแมวที่ดี

วิธีเลือกขนมแมวที่ดี

วิธีเลือกขนมแมวที่ดีในฐานะคนรักแมว ไม่ว่าใครก็อยากให้แมวตัวเองได้กินขนมอร่อย ๆ หลังมื้อหลักกันทั้งนั้นการให้ของกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ป้อนด้วยมือ สำหรับหลายคนถือเป็นวิธีการแสดงความรักต่อแมว เวลาที่แมวสนใจคุณแล้วมากินอาหารจากมือเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของมีความสุข...

read more
8 เรื่อง ที่จะทำให้คุณเข้าใจน้องเหมียวมากขึ้น

8 เรื่อง ที่จะทำให้คุณเข้าใจน้องเหมียวมากขึ้น

8 เรื่อง ที่จะทำให้คุณเข้าใจน้องเหมียวมากขึ้น8 เรื่อง ที่จะทำให้คุณเข้าใจน้องเหมียวมากขึ้น งานวิจัยว่าด้วยพฤติกรรมและสรีรวิทยาของแมว ถือเป็นหัวข้อการศึกษาค้นคว้ายอดนิยม นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ต่างก็เป็นทาสแมวที่ต้องการจะเข้าใจน้องเหมียวแสนรักให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น...

read more
น้ำมันหอมระเหยทำหมาตายได้

น้ำมันหอมระเหยทำหมาตายได้

น้ำมันหอมระเหยทำหมาตายได้น้ำมันหอมระเหยทำหมาตายได้ ช่วยบำบัด ผ่อนคลายความเครียด บรรเทาอาการปวด ฯลฯ ในคนเราได้ แต่กับน้องหมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเค้านะ ก่อนจะใช้น้ำมันหอมระเหยภายในบ้าน ต้องดูก่อนว่าน้ำมันหอมระเหยนั้น ๆ อันตรายกับน้องหมาหรือเปล่า?เทรนด์...

read more
กระดูกหนังวัวทำหมาตายได้

กระดูกหนังวัวทำหมาตายได้

กระดูกหนังวัว ทำหมาตายได้หลายเคสทั่วโลกพบว่า สัตว์เลี้ยงต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินหลังจากกินกระดูกหนังวัวเข้าไป ซึ่งเจ้าของน้องหมาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเจ้าของมือใหม่ เชื่อว่า กระดูกหนังวัวคล้ายกับเนื้อแห้งที่ให้น้องหมาเคี้ยวเล่นและกินได้ แต่จริง ๆ แล้ว...

read more
กลิ่นฉี่หมาติดบ้าน จัดการได้

กลิ่นฉี่หมาติดบ้าน จัดการได้

กลิ่นฉี่หมาติดบ้าน จัดการได้เรื่องกำจัดกลิ่นฉี่น้องหมาไม่ใช่เรื่องยาก ต้องเลือกผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดที่มีเอนไซม์ทำลายโปรตีนและฟีโรโมนในฉี่ของน้องหมา ซึ่งไม่เพียงช่วยกำจัดกลิ่นฉี่เท่านั้น...

read more
5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot

5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot

5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot เกิดขึ้นบ่อยกับน้องหมาในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง หรืออากาศร้อน อย่าลืมดูแลน้องหมากัน อาการของ Hot Spot ที่น้องหมาจะแสดงออกมาคือ จะมีการอักเสบ ร้อน บวมแดง ของผิวหนังบริเวณต่าง ๆ น้องหมาจะคัน เลีย กัด เกา...

read more
5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

   5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ พาน้องหมาเที่ยวช่วงสงกรานต์ต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สายจูง ปลอกคอเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเวลาพาน้องหมาออกไปเที่ยวนอกบ้าน1....

read more
วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าว

วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าว

วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) ที่ได้มาจากการสกัดน้ำมันมะพร้าวด้วยกระบวนการธรรมชาติ ทำให้ปราศจากสารฟอกสี การกลั่น หรือการระงับกลิ่น ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่ใสสะอาด ไร้สี...

read more
เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นาน

เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นาน

เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นานเก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นาน รู้ไหม? อาหารน้องหมาแต่ละประเภทมีวิธีเก็บรักษาที่แตกต่างกันนะ มาดูวิธีการเก็บอาหารแต่ละรูปแบบกัน รับรองอยู่ได้นานแถมคงคุณภาพสดใหม่เสมอเลยน้าอาหารเม็ดสำเร็จรูปหลาย ๆ...

read more
วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย

วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย

วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็ก แต่ละช่วงวัยวิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า การเลี้ยงเด็กให้อยู่ร่วมกันกับน้องหมาจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันได้ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังเรื่องความรักสัตว์ให้เด็ก ทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นด้วยค่า...

read more
5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน

5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน

5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน อากาศร้อนจนปรอทพุ่งสูงปรี๊ด น้องหมาหลาย ๆ บ้านน่าจะมีอาการอ่อนเพลีย มีอาการหอบ ไม่ร่าเริง ... รู้มั้ยคะว่า มีผลไม้หลายชนิดเลยน้าที่คนเรากินได้ แถมน้องหมาก็กินได้คลายร้อนได้ดี แถมมีประโยชน์กับเค้าด้วย1....

read more
4 อาการ หมากำลังเครียดจากอากาศร้อน

4 อาการ หมากำลังเครียดจากอากาศร้อน

4 อาการ หมากำลังเครียดจากอากาศร้อน4 อาการ หมากำลังเครียดจากอากาศร้อน อาการเหล่านี้บอกว่า น้องหมากำลังรู้สึกร้อน และอาจทำให้เค้าเป็นฮีทสโตรกที่เป็นอันตรายถึงตายได้ แนะนำให้คอยดูแลน้องหมาในช่วงที่มีอากาศร้อนอย่างใกล้ชิดมาสังเกตพฤติกรรมของน้องหมากันว่า...

read more
4 ทริคเพิ่มสุขให้ตูบง่าย ๆ ในวันฝนตก

4 ทริคเพิ่มสุขให้ตูบง่าย ๆ ในวันฝนตก

4 ทริคเพิ่มสุขให้ตูบง่าย ๆ ในวันฝนตกสภาพอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมของน้องหมาได้ เราต้องคอยสังเกตและดูแลเค้าเสมอ มาดูวิธีที่จะทำให้น้องหมามีความสุขได้ ในวันฝนตกเปลี่ยนวันฝนตกที่น่าเบื่อให้น้องหมาแฮปปี้กัน กับวิธีง่าย ๆ4 ทริคเพิ่มสุขให้ตูบง่าย ๆ ในวันฝนตก1....

read more