โรคในสุนัขที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง, สุนัข

โรคในสุนัขที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

โรคในสุนัขที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนช่วยสุนัขของท่านอย่างไรบ้าง

โรคในสุนัขที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจของมนุษย์ ความอยากรู้อยากเห็น โดยธรรมชาติ อาจจะทำให้สุนัขมีโอกาสติดโรคจากสุนัขหรือสัตว์อื่น ๆ ได้ การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่สัตวแพทย์แนะนำ ใช้ในการป้องกันโรคสําคัญในสุนัข วัคซีนจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ เมื่อสุนัขได้รับ การฉีดวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของสุนัขจะผลิตสารพิเศษที่เรียกว่า แอนติบอดี้ หรือ ภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ที่ก่อโรค ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนจะค่อย ๆ ลดลง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ สุนัขต้องทำการฉีดวัคซีนตามโปรแกรม

การฉีดวัคซีนสุนัข

โรคสําคัญ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุนัข 

โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสสำคัญ 2 ตัวที่ทำให้เกิดลำไส้อักเสบในสุนัข คือ พาร์โวไวรัส และโคโรน่าไวรัส บางครั้งสุนัขอาจติดเชื้อทั้งสองชนิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง 

โรคนี้สามารถติดต่อได้ทางการสัมผัสเชื้อโรคชนิดนี้ที่มีอยู่ใน อุจจาระ และจะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 7-10 วัน โดยมักจะมี อาการเบื่ออาหาร อาเจียน และท้องเสีย ซึ่งการแสดงอาการจะมีความรุนแรง ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับอายุ พันธุ์ และระดับภูมิคุ้มกัน 

 

อาการของโรคนี้เกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส (Coronavirus) จะเข้าไป ทำลายเซลล์ผิวของลำไส้ จนไม่สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ ตามปกติ ซึ่งร่างกายจะพยายามสร้างเซลล์ผิวของลำไส้ขึ้นใหม่ ในช่วงนี้ เชื้อพาร์โวไวรัส (Parvovirus) จะเริ่มขยายจำนวนและทำลายเซลล์ผิวลำไส้ ที่สร้างใหม่ สุนัขจึงมีอาการท้องเสียรุนแรงขึ้น ถ่ายเป็นเลือด มีไข้สูง เบื่ออาหาร และจะตายในที่สุด

 

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคไวรัสที่สามารถติดต่อได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู กระต่าย และมนุษย์ ซึ่งโรคนี้มีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น สุนัขทุกตัวควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ระบบประสาทจะมีอาการ ของโรคอย่างช้า ๆ อาจมีอาการใน 10 วัน จนนานถึงหลายเดือน แต่ที่ สำคัญก็คือสัตว์ป่วยที่มีอาการของโรคนี้แล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ อาการที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนคืออาการแบบซึม หรือแบบดุร้าย สุนัขจะมีอาการขากรรไกรเป็นอัมพาต ทำให้กลืนอาหารและน้ำลาย ลำาบาก นํ้าลายไหล 

 

โรคเลปโตสไปโรซีส 

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira สามารถเกิดได้กับสุนัขทุกช่วง อายุ เชื้อโรคจะทำลายตับ ไต และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ สุนัขที่ป่วยสามารถ แพร่เชื้อได้นานหลายเดือน โดยสุนัขและมนุษย์สามารถติดเชื้อนี้ได้จาก ปัสสาวะของสัตว์ป่วย

 

โรคตับอักเสบ 

โรคนี้เกิดมีความรุนแรงในลูกสุนัข ซึ่งมีโอกาสตายสูงกว่า การเกิดโรคในสุนัขโต โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบจะแพร่ไปยังสุนัขตัวอื่น ๆ ผ่านทางปัสสาวะ อาการที่สำคัญคือ มีไข้สูง มีความผิดปกติของ ระบบหายใจ ท้องเสีย ตับถูกทำลาย ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีน

 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

เกิดได้บ่อยในสุนัขทุก ๆ ช่วงอายุ โดยเฉพาะในลูกสุนัขและ ในภาวะที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีพอ ซึ่งอาจมีอาการไม่รุนแรง หรืออาจรุนแรง มากตามสภาพของสุนัขและความรุนแรงของโรค อาการมักไม่รุนแรง ถึงชีวิต (ยกเว้นเกิดภาวะนิวโมเนีย) แต่ก็ทำให้สุนัขไอ ซึม เบื่ออาหาร ไม่มีแรง แคระแกร็น สุขภาพทรุดโทรม โรคนี้ติดต่อโดยการแพร่กระจายในอากาศ เช่น การไอ ซึ่งทำ ให้โรคนี้แพร่กระจายได้ง่าย และรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริเวณที่มี สุนัขหนาแน่น ซึ่งโรคนี้เกิดได้จากเชื้อหลายชนิด ซึ่งชนิดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ Canine Parainfluenza Virus, Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2), Bordetella bronchiseptica ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการ ฉีดวัคซีนซึ่งมักอยู่ในวัคซีนชนิดรวม และประกอบกับการดูแลสุขภาพ ของสุนัขให้สมบูรณ์

 

โรคไข้หัดสุนัข 

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในหลาย ระบบ และมีอัตราการตายสูง โดยโรคนี้จะติดต่อจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อน จากสิ่งขับถ่าย น้ำลาย น้ำมูก พบได้มากในลูกสุนัขหรือสุนัขที่ไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค อาการจะเริ่มจากการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ มีน้ำมูก ขี้ตา อาจพบอาการ ผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชัก กล้ามเนื้อกระตุก วิ่งวน เป็นต้น อาจมีอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในลูกสุนัข การรักษาทำได้เพียง รักษาตามอาการ จึงควรทำวัคซีนป้องกันโรคนี้ตามกำหนด

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

read more
11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

read more
สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

read more
9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

read more
ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

read more
5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

read more
10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

read more
10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

read more
8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

read more
6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

read more
5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ สารบัญ5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ1. ฝึกสุนัขให้สุนัขนั่งเริ่มการฝึกโดยสอนสุนัขให้รู้จักนั่งตามคำสั่งกล่าวชมเมื่อสุนัขนั่งลงเปลี่ยนรางวัลเป็นสัญญาณมือทำซ้ำจนกระทั่งสุนัขตอบสนองต่อคำสั่งทุกครั้ง2. สอนสุนัขให้คอยสอนสุนัขให้ "คอย"เริ่มฝึกสุนัขในท่า...

read more
สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง สารบัญสุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว สุนัขสายพันธุ์ไทย สำหรับคำว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ อยู่คู่สำหรับใคร หลายคน ซึ่งเป็นความชอบ ในส่วนตัว ของแต่ล่ะคน ดังนั้น ความชอบของสุนัขนั้น มันมีจุดที่เรียกได้ว่า...

read more

สิวแมว รักษายังไงให้หาย

สิวแมว รักษายังไงให้หาย สารบัญสิวแมว รักษายังไงให้หายเมื่อแมวเป็นสิว  สัญญาณบอกว่าแมวเป็นสิว1. มองหาจุดดำเล็กๆ2. อะไรทำให้แมวเป็นสิวได้บ้าง3. ระวังอย่าให้สิวแมวติดเชื้อ4. สังเกตว่าคางแมวจับแล้วหนาๆ หยาบๆ หรือเปล่า.ตรวจให้แน่...

read more