ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ

หมา, สุนัข

ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ

สุนัขเก็บเหยื่อ

สุนัขเก็บเหยื่อ หรือ รีทรีฟเวอร์ (อังกฤษ: Retriever) เป็นประเภทของสุนัข (Dog type) ที่เรียกว่าสุนัขล่าเหยื่อที่มีหน้าที่ไปเก็บเหยื่อที่นักล่าสัตว์ล่าได้ สุนัขเก็บเหยื่อเป็นสุนัขที่ผสมพันธุ์ขึ้นเพื่อใช้ในการไปนำนกหรือสัตว์อื่นกลับมาให้เจ้าของโดยไม่ทำความเสียหายให้กับเหยื่อที่คาบกลับมาแม้ว่าบางครั้งจะมีการ

ประวัติสายพันธุ์

ย้อนกลับไป โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นครั้งเเรกในประเทศสกอตแลนด์ที่เมือง “Guisachan” ใกล้กับ Glen Affric ซึ่งเป็นที่ดินบนที่ราบสูงในกรรมสิทธิ์ของ Sir Dudley Marjoribanks นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการถกเถียงกันว่า โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เกิดจากการผสมระหว่างสุนัขสายพันธุ์ใด โดยในปีค.ศ.1952  Majoribanks ได้มีการตีพิมพ์บันทึกที่มาของสุนัขสายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ว่ามีมาตั้งเเต่ปีค.ศ.1835 โดยมีต้นกำเนิดมาจากสุนัขพันธุ์ Russian Sheepdogs ได้ถูกซื้อมาจากคณะละครสัตว์

เเละเนื่องจากมีการพัฒนาอาวุธปืนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส่งผลให้เกมกีฬาล่าสัตว์ปีกเเละนกได้รับความนิยมมาก เมื่อเป้าบินได้ทั้งหลายถูกล่ามากขึ้น ๆ เป็นจำนวนมาก การเข้าไปเก็บซากสัตว์ที่ถูกยิงได้ในป่า บางครั้งจึงเต็มไปด้วยความลำบาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สุนัขสายพันธุ์เฉพาะ เพื่อช่วยในการค้นหานกที่ยิงได้ ในขณะที่การฝึกสุนัขสายพันธุ์ Pointer และ Setter ไม่มีศักยภาพภาพมากพอ จึงนำมาสู่การเริ่มต้นผสมพันธุ์สุนัขเพื่อช่วยงานในหน้าที่นี้

จนเป็นที่มาของ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Nous สุนัขขนสีเหลืองพันธุ์รีทรีฟเวอร์ (Retriever) กับ Belle สุนัขเพศเมียพันธุ์ทวีด วอเตอร์ สเปเนียล (Tweed Water Spaniel) (ปัจจุบันทวีด วอเตอร์ สเปเนียล ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว) โดยในปีค.ศ.1865  Archie Majoribanks ได้ทำการซื้อ Nous ลูกสุนัขรีทรีฟเวอร์ขนสีดำเป็นลอน (black wavy-coated retriever) มาจากคอกที่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนถูกกฎหมาย กระทั่งในปีค.ศ.1868 ก็ได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์กับสุนัขพันธุ์ Belle ทำให้ได้ลูกสุนัข 4 ตัว และนำมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยการนำไปผสมพันธุ์กับไอริช เซตเทอร์ (Irish Setter), บลัดเฮาด์ สุนัขที่มีขนสีเหลืองทอง (sandy-colored Bloodhound), นิวฟาวด์แลนด์ (Newfoundland), และรีทรีฟเวอร์ขนสีดำเป็นลอน (wavy-coated black Retriever) อีกสองตัว

โดยได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ในการเป็นสุดยอดนักล่าของเกมกีฬาล่าสัตว์  โดย Archie Majoribanks ต้องการสุนัขที่มีความแข็งแรง และทรงพลังมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ที่เคยใช้งาน แต่ทว่ายังคงต้องมีความสุภาพและสามารถฝึกได้ จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถือเป็นสุนัขที่ใช้ในเชิงกีฬาทั้งหมด บวกกับนิสัยที่มีความสุภาพเเละมีสมาธิดี สุนัขพันธุ์ใหม่นี้จึงค่อนข้างสอดคล้องกับความต้องการของ Majoribanks เป็นอย่างดี

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นที่ยอมรับครั้งแรก และได้จดทะเบียนโดย The Kennel Club of England ในปี ค.ศ.1903 ในชื่อแฟลท โคท โกลเด้น  (Flat Coats – Golden) จัดแสดงครั้งแรกในปีค.ศ.1908 ต่อมาในปีค.ศ. 1911 ถูกจดจำในนามของสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นรีทรีฟเวอร์ (สีทองและสีเหลือง) ได้รับความนิยมเลี้ยงอย่างมากจนนำมาสู่การก่อตั้ง Golden Retriever Club ขึ้นในปีค.ศ1913 ส่วนชื่อของสายพันธุ์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever) อย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1920

นอกจากนี้ Archie Majoribanks ยังได้นำโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เข้าสู่ประเทศแคนาดาในปีค.ศ.1881 และจดทะเบียนกับ American Kennel Club (AKC) ในปีค.ศ.1894  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกว่ามีสุนัขสายพันธุ์นี้ เเละถูกจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปีค.ศ. 1927 นำมาสู่การก่อตั้ง Golden Retriever Club of Ontario ในปีค.ศ.1958 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือ Cliff Drysdale ชาวอังกฤษเป็นผู้ซึ่งนำโกลเด้นสายพันธุ์อังกฤษเข้ามา และ Jutta Baker ลูกสะใภ้ของ Louis Louis ผู้เป็นเจ้าของ Northland Kennels ซึ่งอาจจะเป็นคอกแรกของแคนาดาที่อุทิศให้กับโกลเด้น AKC ทำให้สายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นที่รู้จักในวงกว้างนับตั้งเเต่ปีค.ศ.1925 เป็นต้นมา

โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2006 Golden Retriever Club ของสกอตแลนด์ได้มีการรวมตัวกันของผู้ที่มีความสนใจโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่ Guisachan ภาพถ่ายถูกถ่ายโดยช่างภาพ Lynn Kipps เพื่อเป็นการระลึกถึงสถานที่ที่ให้กำเนิดสุนัขสายพันธุ์นี้ขึ้นมา โดยในภาพถ่ายเป็นการรวบรวมสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ไว้มากถึง 188 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกภาพของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่มากที่สุดไว้ได้ในรูปเดียว

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์

ลักษณะนิสัย

นิสัยที่เป็นจุดเด่นของสายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ และถูกระบุไว้ในมาตรฐานคือ “มีความใจดี เป็นมิตรและไว้ใจได้” โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ มักจะเป็นมิตรกับทั้งคนแปลกหน้าและคนที่คุ้นเคย ด้วยนิสัยที่สุภาพและเชื่อใจ จึงทำหน้าที่เป็นยามได้ไม่ดีนัก  ในขณะที่การเเสดงอาการก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล หรือการต่อต้านต่อผู้คน สุนัข หรือสัตว์อื่น ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นนิสัยที่ไม่เป็นที่ยอมรับนักในโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ และไม่สอดคล้องกับลักษณะของสายพันธุ์ จนถือว่าเป็นความบกพร่อง เพราะโดยทั่วไปโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ จะใจเย็น มีความฉลาดตามธรรมชาติ เชื่อฟัง และมีความกระตือรือร้น

นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านความฉลาด โดยเป็นสุนัขที่มีความฉลาดเป็นอันดับที่ 4 ในหนังสือ The Intelligence of Dogs ของ Stanley Coren โดยได้จัดโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ให้เป็นหนึ่งในสุนัขที่ฉลาดที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับจากการเชื่อฟังคำสั่ง ทั้งยังเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงด้านการมีความอดทนต่อเด็ก ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อสุนัขพันธุ์นี้โตเต็มที่มักจะมีความกระตือรือร้น ขี้เล่น และมีความอดทนในการนั่งรอเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง ตัวที่โตแล้วจะชอบการทำงานและมีสมาธิอยู่กับงานที่ได้รับ และดูเหมือนว่าจะสามารถทำงานได้จนกว่าจะป่วย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการให้ทำงานที่หนักเกินไป

ส่วนลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ พวกมันสามารถปีนขึ้นไปบนเรือได้อย่างคล่องเเคล่ว  และชอบน้ำ วิธีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดจึงไม่จำเป็นมากนักกับโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เนื่องจากพวกมันตอบสนองต่อการฝึกฝนได้อย่างดีเยี่ยม อันเกิดจากความฉลาด ปราดเปรียว อดทนสูง เเละต้องการให้เจ้าของพอใจพวกมันจึงเชื่อฟังคำสั่งได้อย่างดี

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ สามารถเข้ากันได้ดีกับเด็กและผู้ใหญ่ แม้กระทั่งกับสุนัข แมว และสัตว์ในปศุสัตว์อื่น ๆ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ถูกให้ความสำคัญกับความเป็นกันเองกับผู้คน มีความสงบ และเต็มใจที่จะเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือ และสุนัขค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีความเป็นมิตรและมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เป็นที่รู้กันดีว่าโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ สามารถที่จะทำตัวเป็นแม่ให้กับสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้ อย่างในลูกแมวและลูกเสือจากสวนสัตว์ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ในบางกรณีบางตัวอาจผลิตน้ำนมให้กับสัตว์ที่นำมาเลี้ยงเป็นลูกได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือให้นมลูกมาก่อนหน้านี้

golden retriever

บทความน่าสนใจ วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็ก

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://th.wikipedia.org

https://www.baanlaesuan.com

https://www.wiki3.th-th.nina.az

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

read more
11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

read more
สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

read more
9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

read more
ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

read more
5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

read more
10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

read more
10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

read more
8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

read more
6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

read more
5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ สารบัญ5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ1. ฝึกสุนัขให้สุนัขนั่งเริ่มการฝึกโดยสอนสุนัขให้รู้จักนั่งตามคำสั่งกล่าวชมเมื่อสุนัขนั่งลงเปลี่ยนรางวัลเป็นสัญญาณมือทำซ้ำจนกระทั่งสุนัขตอบสนองต่อคำสั่งทุกครั้ง2. สอนสุนัขให้คอยสอนสุนัขให้ "คอย"เริ่มฝึกสุนัขในท่า...

read more
สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง สารบัญสุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว สุนัขสายพันธุ์ไทย สำหรับคำว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ อยู่คู่สำหรับใคร หลายคน ซึ่งเป็นความชอบ ในส่วนตัว ของแต่ล่ะคน ดังนั้น ความชอบของสุนัขนั้น มันมีจุดที่เรียกได้ว่า...

read more

สิวแมว รักษายังไงให้หาย

สิวแมว รักษายังไงให้หาย สารบัญสิวแมว รักษายังไงให้หายเมื่อแมวเป็นสิว  สัญญาณบอกว่าแมวเป็นสิว1. มองหาจุดดำเล็กๆ2. อะไรทำให้แมวเป็นสิวได้บ้าง3. ระวังอย่าให้สิวแมวติดเชื้อ4. สังเกตว่าคางแมวจับแล้วหนาๆ หยาบๆ หรือเปล่า.ตรวจให้แน่...

read more