ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

หมา, ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง, วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง, สุนัข

ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

ยาถ่ายพยาธิสุนัข

สารบัญ

พยาธิที่พบในสุนัขแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ พยาธิภายใน และพยาธิ ภายนอก พยาธิภายใน เป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในร่างกายสุนัขเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง ได้แก่ พยาธิลำไส้ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด และพยาธิหนอนหัวใจซึ่งตัวอ่อนของพยาธิจะอาศัยในเส้นเลือด แต่พยาธิตัวเต็ม วัยจะอาศัยอยู่ในหัวใจ โดยเฉพาะหัวใจห้องล่างขวา ส่วนพยาธิภายนอกที่พบใน สุนัขได้บ่อยคือ ไร เห็บ และหมัด

การระบุการติดเชื้อพยาธิ

สังเกตอาการ

อาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากพยาธิมักดูธรรมดาและจำแนกออกมายาก ฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกถึงชนิดของพยาธิในสุนัขจากอาการเพียงอาการเดียว อย่างไรก็ตาม สัญญาณในสุนัขที่ไม่ได้ติดเชื้อพยาธิในระยะที่ผ่านมา ควรที่จะเพิ่มความสงสัยในการติดพยาธิ และเริ่มตรวจสอบประเภทของเชื้อพยาธิที่กำลังติดอยู่ในปัจจุบัน

หาพยาธิในมูลที่ถ่ายออกมา

บางครั้ง แม้ในสุนัขที่ไม่มีอาการใดๆ คุณอาจเห็นพยาธิออกมาเป็นตัวๆ ในมูลของสุนัขของคุณก็เป็นได้ ถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าพยาธิตัวนี้เป็นชนิดใด ให้เก็บมันไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเป็นเกลียว แล้วนำไปให้สัตวแพทย์ช่วยระบุชนิดของมันให้ได้

 • การจับพยาธิไว้จะช่วยได้ดีกว่าแค่อธิบายลักษณะของมันให้สัตวแพทย์ฟังมาก เพราะพยาธิส่วนใหญ่จะมีหน้าตาคล้ายกันถ้าหากมองด้วยตาเปล่า

ระบุถึงสัญญาณในระบบทางเดินทางอาหาร

แม้ว่าวงจรชีวิตจะมีความแตกต่างกัน แต่พยาธิพวกนั้นก็มีจุดหมายปลายทางที่ต้องผ่านในไส้ในพุงกันทั้งสิ้น ถ้าพยาธิมีจำนวนน้อย สุนัขก็จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจำนวนการบุกรุกที่มากขึ้นในลำไส้ มันอาจไปทำให้เกิดการระคายเคืองในเครื่องใน ที่จะทำให้เกิดโรคอย่างอาการป่วย ท้องเสีย (บางครั้งก็อาจถ่ายเป็นเมือก และ/หรือมีเลือดติดมาด้วย) เบื่ออาหาร และน้ำหนักลด

เก็บตัวอย่างมูล

พยาธินั้นทั้งอาศัยอยู่และเดินทางผ่านอวัยวะภายใน ฉะนั้น แน่นอนว่าวงจรชีวิตของมันที่เป็นหลักฐานของการติดเชื้อพยาธิจะถูกส่งออกมาภายในมูลของสุนัข ในกรณีที่เกิดการติดเชื้ออย่างหนัก คุณอาจเห็นพยาธิในมูลเลย แต่จะไม่ค่อยเห็นถ้าการติดเชื้อไม่หนักเท่าไร หรือแทนที่จะเป็นอย่างนั้น ไข่หรือตัวอ่อนอาจออกมากับมูลสุนัขแทน ซึ่งยากที่จะสังเกตด้วยตาเปล่า

 • ตักตัวอย่างของมูลด้วยไม้ไอศกรีมหรือช้อนที่ใช้แล้วทิ้ง จากนั้นนำใส่ภาชนะสะอาดที่ปิดฝาเกลียวได้ ซึ่งมีฝาที่พอดีและแน่นพอ (สัตวแพทย์อาจให้ภาชนะเฉพาะทางมา ถ้าหากว่าคุณไม่มีภาชนะที่เหมาะสม)
 • เก็บตัวอย่างเอาไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และนำไปให้คลินิกรักษาสัตว์ที่คุณสามารถไปได้ (ตัวอย่างมูลไม่จำเป็นต้องสดในการจำแนกชนิดของพยาธิ)
 • ถ้าสัตวแพทย์ขอตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ให้เก็บตัวอย่างจากมูลสุนัขทุกวันอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 3 วัน แล้วเก็บเอาไว้ในภาชนะชนิดเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าหากสงสัยถึงผลลัพธ์ เนื่องจากบางครั้งแม้จะมีพยาธิอยู่จริง แต่การตรวจครั้งแรกอาจกลับให้ผลเป็นลบ (False Negative) ตัวอย่างจำนวนมากจะลดความเสี่ยงถึงผลลัพธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลได้
 • สัตวแพทย์อาจวิเคราะห์มูลของสุนัข ซึ่งรวมถึงการขยายดูส่วนของมูลด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ หรืออาจส่งไปยังแล็บเพื่อการประเมินก็เป็นได้

ขอให้สัตวแพทย์ที่ดูแลสุนัขของคุณทำการตรวจด้วยเลือด

พยาธิบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่เบาๆ อย่างพยาธิหอยโข่ง หรือพยาธิหนอนหัวใจ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจเลือด สัตวแพทย์จะใช้เลือดปริมารณเล็กน้อย (1-2 มิลลิลิตร) ในการนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบหลายๆ แบบก็มักได้ผล แต่การทดสอบด้วยเทคนิค ELISA (ตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะ) จะได้รับความนิยมมากที่สุด การตรวจนี้จะหาการมีอยู่ของแอนติบอดีของพยาธิหนอนหัวใจ และจะเปลี่ยนสีหากว่าผลเป็นบวก
 • สัตวแพทย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการติดเชื้อจากพยาธิหนอนหัวใจ จำเป็นที่จะต้องตรวจโรคให้สุนัขประจำปี เหมือนกับการตรวจกายภาพของสุนัขก่อนที่จะต่ออายุหรือสั่งยารายเดือนในการรักษา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสมูลและตัวพยาธิ

พยาธิบางชนิด เช่น พยาธิตัวกลม สามารถติดจากสุนัขสู่มนุษย์ได้ เด็กเล็กที่ติดเชื้อพยาธิตัวกลม อาจเกิดความเสียหายกับการมองเห็นได้

 • พยาธิหรือมูลที่ติดเชื้อพยาธิ ควรถูกกำจัดออกจากบริเวณที่เด็กชอบเล่น
 • มูลที่ติดเชื้อพยาธิต้องถูกเก็บด้วยถุงมือ
 • ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่และน้ำ หลังจากที่แตะต้องมูลสัตว์

รู้ถึงปัจจัยความเสี่ยงของพยาธิแต่ละชนิด

เพราะพยาธิอาจดูคล้ายกันมาก วิธีหนึ่งที่ดีในการช่วยจำแนกประเภทของพยาธิที่ทำให้สุนัขของคุณเป็นโรคนั้น คือการเข้าใจปัจจัยตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ว่าส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเหล่านั้นจะชี้ให้เห็นว่าเป็นพยาธิชนิดใด

 • พยาธิตัวกลมมักจะติดสู่ลูกสุนัขด้วยเชื้อพยาธิตัวกลมจากแม่สุนัข เพราะไข่และตัวอ่อนจะผ่านจากรกแล้วติดเชื้อในลูกสุนัขในครรภ์ และไข่ของมันก็จะถูกขับออกมาผ่านน้ำนมของแม่อีกเช่นกัน ซึ่งลูกสุนัขอาจติดเชื้อพยาธิเป็นประจำอยู่แล้ว
 • พยาธิตัวตืดอาจมาจากที่สุนัขกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดอยู่แล้ว หรืออาจติดจากหมัดที่มีไข่พยาธิตัวตืดติดมาด้วย ฉะนั้น สุนัขนักล่าหรือสุนัขที่มีหมัดติดอยู่ ก็อาจมีพยาธิตัวตืดอยู่ด้วย
 • พยาธิปากขอ และพยาธิแส้ม้าจะเจริญเติบโตในดินชื้นๆ และสุนัขก็มักจะเสี่ยงจากการที่มันไปคลุกคลีกับหญ้า โดยเฉพาะในสภาพที่อุ่นๆ ชื้นๆ การติดเชื้อพยาธิเหล่านี้มักเกิดขึ้นในสุนัขเลี้ยงที่มักจะได้ออกไปเล่นกับดินกับหญ้า
 • พยาธิหนอนหัวใจ จะแพร่กระจายตามแมลง อย่างเช่นยุง และพื้นที่ที่แมลงอยู่มาก พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้แก่ อเมริกาตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางจนไปถึงตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
 • พยาธิหอยโข่ง (พยาธิในปอด) มักจะเป็นที่แพร่หลายผ่านทางมูลของสุนัขจิ้งจอก ทาก และหอยทาก หากได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ ก็ถือว่าเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิแล้ว
พยาธิสุนัข

การจำแนกชนิดของพยาธิ

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสุนัขของคุณ

บางครั้งทางที่ดีที่สุดในการบอกถึงชนิดของพยาธิ คือการบันทึกข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้จดถึงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และนิสัยของสุนัข โดยให้แน่ใจว่าได้บันทึกข้อมูลถึงความรุนแรงและช่วงเวลาของโรคและให้ข้อมูลกับสัตวแพทย์ของคุณ ถ้าหากว่าสงสัยว่าเกิดอาการติดเชื้อใดๆ

หาจุดเด่นในแต่ละชนิดของพยาธิ

ถ้าพยาธิหรือส่วนของพยาธิถูกพบได้ในมูลหรืออาเจียนของสุนัข ก็อาจสามารถแยกชนิดของมันได้ ขณะที่พยาธิหลายๆ ชนิดมีหน้าตาที่เหมือนกัน แต่มันก็มีลักษณะเด่นที่อาจทำให้คุณชี้ถึงประเภทของมันได้

 • พยาธิตัวกลมจะดูคล้ายกับเส้นสปาเกตตี้สุก มักจะยาวประมาณ 8-10 ซม. แต่ก็สามารถยาวได้ถึง 18 ซม.เลยทีเดียว มันจะดูตัวกลมๆ และลื่นๆ เรียบๆ
 • พยาธิตัวตืดจะมีจุดเด่นที่ร่างกายแบนๆ แยกเป็นส่วนๆ ความยาวจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แต่จะอยู่ที่ประมาณ 50 ซม. (19.7 นิ้ว) ถึง 250 ซม. ถ้าหากว่าคุณพบพยาธิตัวตืดในมูลหรืออาเจียน เหมือนว่ามันจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวมัน ไม่ใช่ทั้งตัว
 • พยาธิปากขอและพยาธิแส้ม้าจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าพยาธิตัวกลมหรือพยาธิตัวตืดมาก มันมักจะมีความยาวประมาณ 0.5-2 ซม. และตัวบางมากๆ เหมือนเส้นผมหรือเส้นด้าย ความที่มันตัวเล็ก อาจทำให้มันโปร่งแสง และมองหายากถ้าหากว่าไม่ได้ขยายดูดีๆ

สังเกตสัญญาณการหายใจหรือการเต้นของหัวใจ

พยาธิหอยโข่งและพยาธิหนอนหัวใจจะเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด รวมถึงหัวใจหรือปอดด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการไอ หายใจหอบ หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย หรือแม้กระทั่งหน้ามืดเป็นลม และเสียชีวิตได้เลย

 • พยาธิหอยโข่งและพยาธิหนอนหัวใจ สามารถเข้าไปแทรกแซงในลิ่มเลือด และทำให้สุนัขบางตัวเกิดอาการที่ส่งเตือน อย่างการที่เลือดไม่หยุดไหลแม้จะมีบาดแผลเพียงเล็กน้อย
 • เมื่อเกิดสัญญาณเหล่านี้ ควรเตรียมตัวและรีบนำส่งสัตวแพทย์อย่างรวดเร็ว การรักษาอาจต้องใช้เงินมากหน่อย แต่การรักษาที่รวดเร็วก็จะยิ่งทำให้ผลออกมาดี

ตรวจสอบแผงไข่พยาธิ

สัญญาณที่ชี้ชัดว่ามีการติดเชื้อของพยาธิตัวตืดอยู่ คือไข่ของพยาธิที่เป็นแผงติดอยู่ที่ขนใกล้ๆ รูทวารของสุนัข มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อพยาธิตัวตืดที่โตเต็มวัยวางไข่ไว้ในช่องลำไส้ หลังจากนั้นไข่ก็จะดิ้นออกจากรูทวารของสุนัข ที่จะทำให้มันคันบริเวณรอบๆ รูทวารได้

 • แผงไข่เหล่านี้จะดูคล้ายกับเมล็ดงาหรือข้าวเมล็ดเล็กๆ ที่จะติดอยู่ที่ขนบริเวณใกล้ๆ กับบั้นท้ายของสุนัข
 • ถ้าหากว่าสังเกตดีๆ ก็อาจเห็นวัตถุที่คล้ายๆ เมล็ดพืชสีครีมๆ เล็กๆ กำลังดิ้นไปมาอยู่ก็เป็นได้

ตรวจกายภาพของสุนัข

เพราะพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิตัวตืด จะดูดซึมสารอาหารจากอาหารสุนัข และทำให้สุนัขได้รับสารอาหารน้อยลง สุนัขที่ติดเชื้อพยาธิอาจมีไขมันที่หุ้มกระดูกน้อย แต่กลับลงพุง เนื่องจากมีพยาธิที่ลำไส้มากเกินไป ลักษณะที่เห็นในลูกสุนัขที่มีพยาธิทั่วไปก็คือ เห็นกระดูกและซี่โครงชัด แต่มีพุง และขนมีสีหม่น

นำตัวอย่างไข่พยาธิไปให้สัตวแพทย์

ทางที่ดีที่สุดในการจำแนกประเภทของพยาธิ คือการให้ผู้เชี่ยวชาญจำแนกให้ สัตวแพทย์สามารถขยายพยาธิหรือไข่ของมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ และมีประสบการณ์ในการจำแนกความแตกต่างระหว่างพยาธิแต่ละชนิดได้ในเวลาไม่ถึงนาที

 • ไข่ของพยาธินั้นมีความแตกต่างที่มองออกยาก อย่างเช่นไข่ที่มีลักษณะรีแทนที่จะกลม หรือมีจุกอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านของไข่

การป้องกันและวิธีรักษาการติดเชื้อจากพยาธิ

ระบุชนิดและรักษาพยาธิทันที

การติดเชื้อจากพยาธิมีแนวโน้มที่จะแย่ลงถ้าหากว่าปล่อยไว้ไม่ยอมพาไปรักษา การติดเชื้อที่มีพยาธิโตเต็มวัยจำนวนมาก อย่างที่รู้กันว่าเป็นการติดเชื้อที่“สาหัส” นั้น จะส่งผลตรงข้ามกับการที่สุนัขมีสุขภาพที่ดีทั้งหมด ฉะนั้นการระบุชนิดของพยาธิก่อนที่การติดเชื้อจะเข้าขั้น“สาหัส” ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด

 • การติดเชื้อพยาธิในสุนัขอาจเป็นสาเหตุที่ของอาการป่วยทางระบบทางเดินอาหาร อย่างอาการท้องเสียได้
 • การติดเชื้อพยาธิบางชนิดอาจส่งผลให้สุนัขเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะพยาธิหนอนหัวใจหรือพยาธิหอยโข่ง

จัดการป้องกันพยาธิหนอนหัวใจเป็นประจำทุกเดือน

โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มียุงมาก คุณควรพาสุนัขไปทำการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อพยาธิหนอนหัวใจ การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจจำเป็นจะต้องสั่งยาโดยแพทย์

 • สัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะทดสอบการติดเชื้อพยาธิหนอนหัวใจเป็นลบ เพื่อที่จะเขียนใบสั่งยา
 • ยาที่ใช้การป้องกันการเกิดพยาธิหนอนหัวใจจะมีรสเนื้อ และสามารถเคี้ยวได้ ทำให้ง่ายต่อการกินยา

กำจัดเห็บหมัดให้สุนัข

เพราะพยาธิบางตัวอาจติดมากับหมัดได้ การกำจัดหมัดด้วยวิธีกำจัดหมัดแบบปกติ ก็จะช่วยให้สุนัขไม่ติดเชื้อพยาธิได้แล้ว

 • บางบริษัทก็ทำยาที่รักษาทั้งพยาธิหนอนหัวใจและหมัดออกมาเป็นยาที่สามารถเคี้ยวกินได้ใน 1 เม็ดเช่นกัน
 • และก็มีที่สามารถจัดการหมัดเฉพาะที่ทุกๆ เดือน โดยใช้บีบลงบนต้นคอของสุนัข คือหลังคอของมันนั่นเอง

หลีกเลี่ยงไม่ให้สุนัขของคุณไปคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง 

ให้แน่ใจว่าสุนัขของคุณได้อยู่ห่างจากที่ที่ทำให้พยาธิเติบโตได้ดี เพื่อจะได้ไม่ต้องมาถ่ายพยาธิทีหลัง

 • ดูให้สุนัขของคุณอยู่ห่างจากบริเวณที่เต็มไปด้วยหญ้า ที่มีอากาศอุ่นๆ กับสุนัขตัวอื่นที่ยังไม่ถ่ายพยาธิ
 • อย่าปล่อยให้สุนัขของคุณไปยุ่งกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เร่ร่อน
 • หลีกเลี่ยงภูมิอากาศที่อุ่นชื้น ซึ่งมีจำนวนของแมลงอย่างหมัดหรือยุงมากๆ
 • อย่าปล่อยให้สุนัขของคุณกินหรือถูตัวกับมูลของสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์ป่า

ทำการถ่ายพยาธิหากจำเป็น

ถ้าสุนัขติดเชื้อพยาธิแล้ว คุณต้องถ่ายพยาธิให้มัน หลักเกณฑ์ความแม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว และวิธีที่ดีที่สุดคือการปรึกษากับสัตวแพทย์

 • ยาถ่ายพยาธิส่วนใหญ่จะเป็นผงเอาไว้ผสมกับอาหารของสุนัขหรืออาหารชนิดอื่นๆ อย่างโยเกิร์ตรสธรรมชาติ (โดยต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนที่จะให้อาหารสำหรับมนุษย์)
 • ยาถ่ายพยาธิส่วนใหญ่มักจะใช้แค่ครั้งเดียวจบ แต่ถ้าสัตวแพทย์สั่งยาในกลุ่ม Fenbendazole ก็ต้องให้มันหลายครั้งตามชุดยาเป็นเวลาหลายวัน ยากลุ่ม Fenbendazole นั้น เป็นยาถ่ายพยาธิที่มีความอ่อนโยนมาก ซึ่งเอาไว้ใช้กับลูกสุนัข
 • อ่านฉลากยาถ่ายพยาธิให้เข้าใจ แล้วปรึกษากับสัตวแพทย์ก่อนจะให้ยาสุนัขของคุณ

พาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ

การให้สุนัขได้ตรวจร่างกายกับสัตวแพทย์เป็นประจำ จะทำให้มันมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติ สัตวแพทย์จะมีโอกาสในการตรวจปัญหาก่อนที่มันจะบานปลายและเกิดผลร้ายแรงกับสุนัขของคุณได้

เคล็ดลับ

 • เก็บมูลของสุนัขด้วย ถ้าหากว่าคุณพามันไปเดินเล่น
 • จำเป็นต้องควบคุมจำนวนหมัดทุกๆ ช่วงเวลาในหนึ่งปี
 • อย่าปล่อยให้สุนัขของคุณไปดมหรือกินมูลและดินฝุ่นอื่นๆ โดยมักเกิดขึ้นกับลูกสุนัข ซึ่งเป็นวิธีที่เหล่าปรสิตจะติดต่อเข้ามาได้อย่างแน่นอน

คำเตือน

 • พยาธิตัวกลมและพยาธิปากขอสามารถติดต่อจากสุนัขไปสู่มนุษย์ได้ ฉะนั้นควรระวังให้ดี และรู้วิธีการจัดการกับมูลของสุนัขอย่างเหมาะสม ให้พบแพทย์ถ้าหากว่าคุณคิดว่าตัวเองหรือใครสักคนในบ้านติดเชื้อพยาธิมา
 • พยาธิหนอนหัวใจจะทำให้สุนัขของคุณหัวใจวายได้ ถ้าหากว่าไม่หาแล้วรักษาให้ทันเวลา
 • ถ้าติดเชื้อพยาธิแล้วปล่อยไว้ไม่รักษานานเกินไป อาการติดเชื้ออาจเป็นสาเหตุของความตายได้
 • ถ้าสุนัขของคุณเกิดอาการเหนื่อยล้า หรือท้องเสียพร้อมอาเจียน ให้รีบนำไปพบแพทย์ทันที
เห็บ

บทความน่าสนใจ เลี้ยงหมาให้สุขภาพดีและประหยัดเงิน

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://th.wikihow.com

https://vet.kku.ac.th

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

read more
11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

read more
สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

read more
9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

read more
ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

read more
5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

read more
10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

read more
10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

read more
8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

read more
6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

read more
5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ สารบัญ5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ1. ฝึกสุนัขให้สุนัขนั่งเริ่มการฝึกโดยสอนสุนัขให้รู้จักนั่งตามคำสั่งกล่าวชมเมื่อสุนัขนั่งลงเปลี่ยนรางวัลเป็นสัญญาณมือทำซ้ำจนกระทั่งสุนัขตอบสนองต่อคำสั่งทุกครั้ง2. สอนสุนัขให้คอยสอนสุนัขให้ "คอย"เริ่มฝึกสุนัขในท่า...

read more
สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง สารบัญสุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว สุนัขสายพันธุ์ไทย สำหรับคำว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ อยู่คู่สำหรับใคร หลายคน ซึ่งเป็นความชอบ ในส่วนตัว ของแต่ล่ะคน ดังนั้น ความชอบของสุนัขนั้น มันมีจุดที่เรียกได้ว่า...

read more

สิวแมว รักษายังไงให้หาย

สิวแมว รักษายังไงให้หาย สารบัญสิวแมว รักษายังไงให้หายเมื่อแมวเป็นสิว  สัญญาณบอกว่าแมวเป็นสิว1. มองหาจุดดำเล็กๆ2. อะไรทำให้แมวเป็นสิวได้บ้าง3. ระวังอย่าให้สิวแมวติดเชื้อ4. สังเกตว่าคางแมวจับแล้วหนาๆ หยาบๆ หรือเปล่า.ตรวจให้แน่...

read more